Kypřící secí stroje s velkým výkonem

Kypřící secí stroje zajišťují prokypření půdy v osách řádků, bez rizika tvorby hrud. Tím se získá vyrovnaný povrch půdy a dobré podmínky pro počáteční růst rostlin. Půdní vláha je maximálně využita. Kypření půdy během setí může být zároveň spojeno s ukládáním hnojiva a to napomůže tvorbě kvalitního kořene rostlin. Kvalita výsevu výrazně rozhoduje o celkovém konečném výnosu.

Kypřící secí technika splňuje všechny podmínky pro orbu, setí, přesné uložení osiva, dokonalé kopírování terénu. To vše je zabezpečeno za pomoci vysoké výkonnosti a kvalitní moderní konstrukci secích strojů. Kypřící secí stroje se vyznačují perfektním zpracováním a vysokou užitnou hodnotou. Zároveň jsou důsledně vyvážené pro požadavky z praxe zemědělců.