Plečka oborávač nejen na brambory

Při kultivaci půdy plečkou se vytváří optimální podmínky nejenom pro fyzikální, ale i chemické a biologické procesy v půdě, které přispívají k pozitivním podmínkám růstů rostlin. Hlavní podstatou je provést prokypření vrchní vrstvy ornice v prostoru mezi řádky a likvidaci (podříznutí nebo podmítnutí) plevele.

Plečku můžete používat v průběhu celého roku, jelikož má pozitivní vliv na provzdušnění půdy a tím je zajištěn přístup vláhy a potřebných živin k rostlinám. Rostlinám se tak bude lépe dařit. Plečka oborávač umožňuje přesně udržet hloubku a záběr stroje v závislosti na pěstovaných plodinách i šířce řádků. Pomocí tohoto stroje jednoduše provedete plečkování nejen mezi bramborami, ale i ostatní zeleninou a zároveň prokypříte půdu.

Konstrukce plečky vychází z dlouhodobých znalostí a zkušeností při pěstování běžných druhů zeleniny a ostatních plodin.